Podmínky ochrany osobních údajů

1         Úvodní ustanovení

1.1         Společnost Earthfluence s.r.o. se sídlem v Praze, Kurzova 2222/16, PSČ 15500, IČO: 09170791 (dále jen „Earthfluence“), provozovatel webových stránek earthfluence.cz, tabsta.cz a farmerfarmstein.cz (dále jen „Webové stránky“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Evropské nařízení“).

1.2         Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vás informujeme o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem jsou následně používány.

1.3         Zásady dále obsahují informace o tom, jaká vám náleží ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je můžete vůči Earthfluence uplatnit.

2         Jaké osobní údaje zpracováváme

2.1         Všechny vaše osobní údaje Earthfluence zpracovává na základně vámi poskytnutého, dle těchto Zásad informovaného, souhlasu.

2.2         Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito Zásadami.

2.3         V případě, že vaše osobní údaje bude v budoucnosti třeba předat jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat, včetně informací, proč a komu potřebujeme data předat. Předání vašich osobních údajů novému subjektu můžete odmítnout, pokud předání nenařizují státní nařízení.

2.4        Zpracováváme následující údaje:

2.4.1      Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, případně IČO a DIČ, pokud nakupujete jménem právnické osoby.

2.4.2      Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, která nám umožňují kontakt s vámi, zejména emailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa, fakturační adresa, případně váš kontakt na sociálních sítích.

2.4.3      Vaše preference, kterými se rozumí zejména nastavení newsletterů, vyplněné dotazníky, jazyk pro komunikaci, případně upozorňovací interval chatbota.

2.4.4      Údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby, případně číslo bankovního účtu při společném platebním styku nebo reklamacích.

2.4.5      Údaje související s využitím zákaznické podpory a webu, kterými jsou zejména identifikace zpráv včetně IP adresy.

2.4.6      Odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údaje o vašem chování na webu a údaje o vašem chování při čtení emailů, která vám zasíláme.

2.5      Odvozené údaje z cookies souborů jsou pro marketingové a analytické účely deaktivovány na doménách earthfluence.cz (dále jen „Domény bez cookies“).

2.6      Domény bez cookies mají aktivován pouze sběr cookies nezbytných k zobrazení obsahu webové stránky.

3         Účely zpracovávání osobních dat

3.1        Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Jednotlivé způsoby jsou následující:

3.1.1      Jestliže u nás nakoupíte, používáme vaše údaje, abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Výpis jednotlivých osobních údajů v rámci těchto účelů je následující:

Účel Zpracovávané údaje Právní titul Doba zpracování
Vyřízení objednávky a dodání zboží včetně komunikace k tomu potřebné Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách Nezbytnost pro splnění smlouvy 10 let
Plnění zákonných povinností Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách Nezbytnost pro splnění smlouvy Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména: Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Údaje pro dokazování v trestním řízení po dobu 5 let od provedení objednávky
Plnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace zboží/služby Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách, Údaje související s využitím zákaznické podpory Plnění právní povinnosti 10 let
Správa zákaznické databáze Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Vaše preference, Údaje o vašich objednávkách, Údaje související s využitím zákaznické podpory, odvozené údaje Souhlas se zpracováním osobních údajů Do odvolání souhlasu
Vytvoření zákaznických segmentů pro marketingové účely Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách Souhlas se zpracováváním osobních údajů Do odvolání souhlasu
Oslovení zákazníka za účelem zjištění spokojenosti s nákupem či produkty Kontaktní údaje, Vaše preference, Údaje související s využitím zákaznické podpory, Odvozené údaje Souhlas se zpracováváním osobních údajů 30 dní (od provedení objednávky)

3.1.2      V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies a dali jste nám explicitní souhlas, zpracováváme v anonymizované formě záznamy chování z cookies pro účely zajištění lepšího provozu Webových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti Earthfluence s výjimkou Domén bez cookies. Výpis jednotlivých osobních údajů v rámci těchto účelů je následující:

Účel Zpracovávané údaje Právní titul Doba zpracování
Zobrazení webových stránek Preferenční údaje Oprávněný zájem Do vymazání cookies v prohlížeči
Zlepšení webových stránek a monitoring návštěvnosti Preferenční údaje, Odvozené údaje Souhlas se zpracováním cookies v prohlížeči 14 měsíců od poslední aktivity
Zobrazení cílené reklamy na jiných webech Kontaktní údaje, Preferenční údaje, Odvozené údaje Souhlas se zpracováním cookies v prohlížeči a/nebo Souhlas se zpracováním osobních údajů 14 měsíců od poslední aktivity

3.1.3      Jestliže si zažádáte dostávat marketingové nabídky ve formě newsletteru, používáme vaše osobní údaje k zasílání těchto zpráv. Výpis jednotlivých osobních údajů v rámci těchto účelů je následující:

Účel Zpracovávané údaje Právní titul Doba zpracování
Zasílání marketingových nabídek a edukativního obsahu Kontaktní údaje, Údaje o vašich objednávkách, Vaše preference, Odvozené údaje, Údaje související s využitím zákaznické podpory Souhlas se zasíláním newsletterů nad rámec souhlasu se zpracováváním osobních údajů Do odvolání souhlasu

3.1.4      Jestliže nejste náš zákazník a kontaktujete naši společnost z jakéhokoli vámi zvoleného důvodu. Výpis jednotlivých osobních údajů v rámci těchto účelů je následující:

Účel Zpracovávané údaje Právní titul Doba zpracování
Zodpovězení dotazu Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Vaše preference, Odvozené údaje, Údaje související s využitím zákaznické podpory Oprávněný zájem odpovědět na zprávu Do odvolání souhlasu

3.2          Vaše osobní údaje budou smazány v momentě, kdy pozbyly svého účelu.

4         Zabezpečení a předávání osobních údajů

4.1         Pro ochranu vašich osobních údajů Earthfluence využívá opatření jak technického, tak organizačního rázu.

4.2         Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

4.3         V některých případech vaše osobní údaje můžeme předávat také do zemí, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

4.4         Vaše osobní údaje můžeme na základě vašeho souhlasu nebo legislativních povinností předávat následujícím třetím stranám:

4.4.1      státní správě a veřejným orgánům za účelem naplnění právní povinnosti dle příslušných zákonů trhů na kterých Earthfluence působí, zejména dle zákonů České republiky a nařízení Evropské Unie;

4.4.2      právním nebo finančním zástupcům a soudům za účelem zpracování daňových dokladů, vymáhání pohledávek nebo dalších důvodů vyplývajících z plnění našich zákonných povinností;

4.4.3      poskytovatelům platebních služeb a bankám za účelem zpracování plateb, zejména společnostem Česká spořitelna, a. s., Shoptet a.s. a Fio banka, a.s.;

4.4.4      přepravcům za účelem doručení zboží, zejména společnostem Zásilkovna s.r.o. a Česká pošta, s.p.;

4.4.5      partnerům poskytující marketingové služby za účelem zlepšení služeb, zobrazování reklam na sociálních sítích a jiných webových stránkách a monitoringu webových stránek, zejména společnostem Google Ireland Limited, Facebook Ireland Limited, Seznam.cz, a.s., Heap Inc. a Hotjar Limited;

4.4.6      poskytovatelům cloudových a dalších digitálních služeb za účelem provozu eshopu a zprostředkování komunikace s vámi, zejména společnostem Shoptet a.s., ManyChat Inc., The Rocket Science Group LLC (mailchimp.com) a Klaviyo, Inc.;

5         Práva subjektů osobních údajů

5.1         Společnost Earthfluence nemá dle Evropského nařízení povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Garanta ochrany osobních údajů Earthfluence můžete kontaktovat na emailové adrese tom@earthfluence.cz.

5.2         Za podmínek stanovených v Evropském nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

5.3         Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

5.4         Vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů či odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete učinit podáním požadavku skrze emailovou adresu tom@earthfluence.cz.

5.5         Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Evropské nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů v České republice.

6         Účinnost

6.1         Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1.9.2022.